Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä
 |  Hakuohjeet
Etusivu Ohjelman esittely Osa-alueet Ajankohtaista Parhaat käytännöt Tietoyhteiskuntaneuvosto
Etusivu > Ohjelman esittely > Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007-2015

Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007-2015

Tavoitteena yhteinen visio ja tahtotila

Osana hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman toteuttamista
on vuoden 2006 aikana laadittu kansallinen tietoyhteiskuntastrategia vuosille 2007–2015. Strategiassa
on määritelty kansallinen visio ja tahtotila sille, millaisen tietoyhteiskunnan haluamme Suomesta luoda. Strategiassa kuvataan lisäksi suomalaisen tietoyhteiskunnan nykytilaa
sekä kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia. Strategia sisältää seuraavalle hallituskaudelle ulottuvan konkreettisen toimeenpano-ohjelman sekä useita toimenpide-esityksiä mahdollisine vastuutahoineen.

Edelliset kansallisen tason tietoyhteiskuntastrategiat on valmisteltu 1990-luvulla: ensimmäinen oli valtiovarainministeriön Suomi tietoyhteiskunnaksi - kansalliset linjaukset vuodelta
1995 ja toinen Sitran Elämänlaatu, osaaminen ja kilpailukyky vuodelta 1998.

Tällä sivulla julkaistaan strategiaan liittyvää materiaalia, kuten hankkeen projektisuunnitelma, taustamuistiot, työpajojen ja tulevaisuusverstaiden materiaali sekä lopullinen strategiadokumentti.

Strategia julkaistiin 26. syyskuuta 2006.

Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia


Strategian jalkauttamissuunnitelma

Tietoyhteiskuntastrategian jalkauttamissuunnitelma julkaistiin 27.3.2007.


Strategiaprosessin toteuttaminen

Strategian projektisuunnitelma:


Organisaatio

Strategian organisaatio: linkki

Työpajat ja tulevaisuusverstaat

Strategian tiimoilta järjestetään työpaja- ja tulevaisuusverstastilaisuuksia seuraavasti:

Ay-työpaja 25.8.2006

Strategiatyön tueksi järjestetyn ay-työpajan materiaali: 


eOppimistyöpaja 15.11.2006

Suomen eOppimiskeskuksen neuvottelukunnan ja TKK Dipolin työpaja e-oppimisesta pidettiin 15.11.2006. Työpaja järjestettiin täydentämään 25.8.2006 Ay-työpajan tuloksia. Tutustu työpajan materiaaliin:


Taustamuistiot

Talvella 2005-2006 toteutetun verkkokyselyn tulokset ja yhteenveto:

Kevään 2006 työpajojen loppuraportti:


Kevään 2006 työpajojen verkkokyselyn loppuraportti:

Kevään 2006 tulevaisuusverstaiden loppuraportti (Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus):Lisätietoja

Ohjelmajohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, etunimi.sukunimi@vnk.fi, 09 160 22363 

Suunnittelija Ville-Veikko Ahonen,
etunimi.sukunimi@vnk.fi, 09 160 22364

Tietoa sivustosta Tietoyhteiskuntaohjelma, sivu päivitetty 24.4.2007 Tulosta Tulosta | Sivun ylälaitaan